U N D E R  B J E R G E T


58 min © 2011

Cassette release on POSH ISOLATION © 2015

Shortly before Carlsberg’s main factory in the center of Copenhagen closed down Kirkegaard got access to the large basement area of this legendary 150-year-old building, and recorded the vibrations of its many tubes and kettles

The composition Under Bjerget was made from these recordings. Two years later it was presented as a 16-channel sound installation inside four large and pitch dark rooms in the now abandoned Carlsberg basement

The project was initiated by and made in collaboration with Line Kjær at Kontoret for Undergrundsanliggender, Copenhagen
 

 I 2008, inden Carlsbergs Bryggeriets hovedproduktion i Valby lukkede ned, tog Kontoret for undergrundsanliggender på rejse under Carlsberg i selskab med lydkunstner Jacob Kirkegaard. Formålet var at indfange og indkapsle denne historiske produktions nu afsluttede æra gennem en række lydoptagelser fra bryggeriets kældre. Ved hjælp af høj-sensitive kontaktmikrofoner blev kilometervis af underjordiske rør og tunneler optaget og dokumenteret med hver deres resonerende klang

Nu, tre år efter, vil lyden af det gamle Carlsberg for en stund igen indfinde sig i de mange og lange underjordiske gange, når Jacob Kirkegaard ved en liveperformance omdanner sine optagelser til et stedsspecifik lydværk over tre timer. Syngende toner og droner, som engang vibrerede i al sin ubemærkethed igennem rør og tunneler under hele Carlsberg, slippes løs og mødes i fire hvælvede og resonerende kælderrum, så de tilsammen danner en symfoni fra en svunden tid


Carls bjerg

Bjerget betragtes i mange kulturer som et helligt sted, der markerer og tillader overgangen fra en kosmisk region til en anden - fra himmel til jord og fra oververden til underverden. Bjerge og andre højtliggende punkter i landskabet har derfor ofte en stor rituel, religiøs og mytisk betydning

Også højdedraget, hvor J.C. Jacobsen i 1847 opførte bryggeriet Carlsberg, navngivet efter sønnen Carl, har tidligere haft funktion af et sådant helligt og privilegeret sted. I gamle dage sagde man, at to "bjerge" holdt vagt over byen "Havn", Københavns oprindelige navn. Det ene, Bispebjerg, opkaldt efter biskop Absalon. Det andet, Solbjerg, opkaldt efter hedenske tiders kult på stedet

Den langstrakte bakke, som i dag kendes som Valby Bakke, hed Solbjerget indtil Frederik IV i 1699 lod sig bygge et lystslot på toppen, Friederichs Berg. Stedet menes at have været centrum for hedensk soldyrkelse helt tilbage bronzealderen, og her lå, indtil opførelsen af slottet, fire store gravhøje - solgudens alter og helligdom


Under bjerget

Bjerge har altid en inderside. Ofte stikker de ligeså dybt ned som de stræber opefter. Således også med Carls bjerg på Valby bakke. Højdedraget gav Jacobsen adgang til rigelige mængder rent kildevand til sin produktionen samt muligheden for at grave store lagerkældre ned i bakkens skråninger. Disse underjordiske haller blev en afgørende forudsætning for Carlsbergs produktion

Sammen med et utal af gange og tunneler, som forbinder kældrene imellem, udgør Carlsbergs undergrund i dag et 11-12 km langt underjordisk netværk. Som modpol til bygningsanlæggets himmelstræbende vertikaler, i form af områdets mange skorstene, siloer og tårne, forgrener dette labyrintiske system sig i flere etager under jorden og tegner hermed med et usynligt, men langt fra uvæsentligt lag i Carlsberg mytiske topografi og historie

Den carlbergske undergrunds utal af rør og kabler - i alskens længder, tykkelser, farver og materialer - var engang det livsnødvendige venesystem, som sørgede for at holde hele bryggeriets organisme kørende. Forskellige fornødne væsker, gasser, bølger og impulser cirkulerede i døgndrift rundt i det lukkede kredsløb. I dag er hele kadaveret sat ude af drift. Men lydene består


Kontoret for undergrundsanliggender er en mobil udstillingsplatform, der siden 2007 har arrangeret udstillinger og events, der omhandler undergrundens fysiske og forestillede rum.
UNDER BJERGET er en del af projektet SUBTERRAMANIA, hvor danske og internationale kunstnere sendes på rejse ned i undergrunden eller på anden vis arbejder med dette oversete urbane felt. Nedstigningerne suppleres af en række SubSaloner med film og foredrag om emnet. For yderligere info se: www.subterramania.dk.

UNDER BJERGET er arrangeret i samarbejde med Visit Carlsberg.
SUBTERRAMANIA er realiseret med støtte fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, Grosserer L.F. Foghts Fond samt Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond